Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

لیست قیمت تایمر و تقویم دیجیتال

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی مدل ED8060 سایز ۶۰*۸۰ سانتیمتر

8000000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل CDT-55245

11250000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال جهانی دو زمانه به همراه تقویم مدل W4

7820000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال طرح بانکی مدل ED50 سایز ۵۰*۵۰ سانتیمتر

3600000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی مدل ED5035 سایز ۳۵*۵۰ سانتیمتر

3900000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال دیواری صنایع نوین ایران سایز ۳۰ در ۷۰ سانتیمتر + تایمر و کرنومتر

3550000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال طرح بانکی مدل ED65 سایز ۵۰*۶۵ سانتیمتر

3700000در صنایع نوین ایران

ساعت دیواری دیجیتال تقویم دار مدل HM22 سایز 22*80 سانتیمتر

4758000در سیب سیاه

تایمر باشگاهی دیجیتال کراسفیت مدل cf1248 سایز 10*42 سانتیمتر

3671000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل SM3 عمودی

7303000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل K2

5718000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی مدل A سایز 60*80 سانتیمتر

7934000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل K1

5659000در سیب سیاه

ساعت دیواری دیجیتال و رومیزی مدل HMS11 سایز 8*30 سانتیمتر

2799000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل M2 عمودی

6539000در سیب سیاه

ساعت دیواری دیجیتال خانگی و اداری مدل CY35 سایز 30*30 سانتیمتر

2440000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی مدل HM11 سایز 8*22 سانتیمتر

2467000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری مدل HMS42 سایز 42*138 سانتیمتر

10762000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل CDT-40155

7300000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-74202 سایز ۷۴ در ۲۰۲ سانتیمتر

18500000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-42106 سایز ۴۲ در ۱۰۶ سانتیمتر چرخشی

7800000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی SANOI

8000000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال اذان گو مدل BM4 افقی

13400000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو خانگی مدل KC

5700000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-58106 سایز ۵۸ در ۱۰۶ سانتیمتر

8200000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال اداری طرح پست بانک سایز 60*77 سانتیمتر

6205000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی مدل ۴۳_۱۱

1650000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال جهانی چند کشوره چند زمانه مدل Multi-Time

12900000در سیب سیاه

ساعت دیجیتالی دیواری بزرگ صنعتی مدل HMS40 سایز 36*150 سانتیمتر

9402000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال طرح بانکی مدل D سایز 50*50 سانتیمتر

4780000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال اداری طرح پست بانک سایز ۶۰*۷۷ سانتیمتر

4350000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال اذان گو مدل SM2 عمودی

6300000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی CDT-1543

2650000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال طرح بانکی مدل E سایز 50*65 سانتیمتر

5043000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال جهانی چند کشوره چند زمانه مدل خاورمیانه

9900000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری مدل HM58 سایز 58*170 سانتیمتر

14149000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل BM4 عمودی

12447000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی CDT-1565

3000000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل HMS35 سایز 30*70 سانتیمتر

4503000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال خانگی سالمند مدل A3 سایز 35*35 سانتیمتر

4975000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتالی دیواری مدل ۶۵_۱۵

2200000در صنایع نوین ایران

تابلو ساعت دیجیتال اذان گو مدل MEHRAB2

7041000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال اداری طرح بانک ملی سایز 60*77 سانتیمتر

6205000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل M2 افقی

6809000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل SM3 افقی

7401000در سیب سیاه

دستگاه اذان گو اتوماتیک مدل نادی (NADI)

3450000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی ۲۴*۱۰ سانتی متر

1200000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل CDT25 سایز 22*38

3963000در سیب سیاه

تابلو ساعت دیجیتال اهل سنت مدل طومار

7920000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-2674 سایز ۲۶ در ۷۴ سانتیمتر

4800000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی مدل CDT-1143

2400000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال اذان گو مدل SB3A

10191000در سیب سیاه

تابلو ساعت حرم دیجیتال اذان گو مدل SKT2

5657000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل CDT-40100

5600000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال طرح بانکی مدل ED77 سایز ۶۰×۷۷ سانتیمتر

4350000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتالی دیواری بزرگ صنعتی مدل HM40 سایز 36*100 سانتیمتر

7563000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی مدل CDT-1038

2250000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-4274 سایز ۴۲ در ۷۴ سانتیمتر

5800000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی مدل CDT-2040

2750000در صنایع نوین ایران

تایمر باشگاهی دیجیتال کراس فیت crossfit timer مدل CF40155

8792000در سیب سیاه

ساعت دیواری و رومیزی دیجیتال مدل HM12 سایز 10*26 سانتیمتر

2531000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل SK2 افقی

4992000در سیب سیاه

ساعت و تایمر دیجیتال دیواری مدل HM15 سایز 15*43 سانتیمتر

3175000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری مدل MHMS42 سایز 42*106 سانتیمتر

9402000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال رومیزی مدل 868 سایز 8*10 سانتیمتر

950000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال اداری طرح بانک صادرات سایز ۶۰*۷۷ سانتیمتر

4350000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتالی دیواری بزرگ صنعتی مدل HM55 سایز 60*154 سانتیمتر

11159000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی مدل ED3535 سایز ۳۵*۳۵ سانتیمتر

3800000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال مدل CD-2040

3200000در صنایع نوین ایران

ساعت رومیزی ودیواری دیجیتال کایزینگ cx2158 رنگ قرمز

600000در ۲ فروشگاه

تابلو ساعت دیجیتال اذان گو مدل MEHRAB3

8066000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل SK3 افقی

5373000در سیب سیاه

تابلو ساعت حرم دیجیتال اذان گو مدل SKT3

6104000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل CDT-55160

8200000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال اداری طرح بانک ملت سایز 60*77 سانتیمتر

6205000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی مدل CDT-1128

2100000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-74202 سایز ۷۴ در ۲۰۲ سانتیمتر چرخشی

18500000در صنایع نوین ایران

تایمر باشگاهی دیجیتال کراس فیت مدل CFT-1042 سایز ۱۰ در ۴۲ سانتیمتر

2200000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال اذان گو مدل SM2 افقی

6376000در سیب سیاه

تایمر باشگاهی دیجیتال کراس فیت مدل CFT-40155 سایز ۴۰ در ۱۵۵ سانتیمتر

7800000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال اذان گو مدل SB3B

11979000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی مدل A2 سایز 35 50 سانتیمتر

5252000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل ۱۰_۳۸

1470000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال دیواری مدل HMS58 سایز 58*202 سانتیمتر

14673000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل B3 عمودی

8459000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-42138 سایز ۴۲ در ۱۳۸ سانتیمتر

8000000در صنایع نوین ایران

نمایشگر ساعت و تاریخ و دما دیجیتال سالنی مدل CDT-22110

3750000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-58170 سایز ۵۸ در ۱۷۰ سانتیمتر چرخشی

12500000در صنایع نوین ایران

تایمر باشگاهی دیجیتال کراس فیت مدل CFT-1565 سایز ۱۵ در ۶۵ سانتیمتر

3000000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتالی دیواری بزرگ صنعتی مدل HMS55 سایز 60*235 سانتیمتر

13680000در سیب سیاه

ساعت دیجیتال اذان گو مدل BM3 عمودی

12024000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-58170 سایز ۵۸ در ۱۷۰ سانتیمتر

12500000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال مدل A1 سه رنگ سایز 20×35 سانتیمتر

4450000در سیب سیاه

دستگاه اذان گو اتوماتیک مدل نگار

4484000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال دیواری مدل MCDT-26106 سایز ۲۶ در ۱۰۶ سانتیمتر

5500000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی مدل B سایز 60*77 سانتیمتر

5955000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی دات ماتریس ۷رنگ پلاس EB10

8500000در صنایع نوین ایران

ساعت و تقویم دیجیتال مدل SA40 سه رنگ سایز ۲۰×۴۰ سانتیمتر

3200000در صنایع نوین ایران

ساعت دیجیتال دیواری مدل HM42 سایز 42*106 سانتیمتر

9402000در سیب سیاه

ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی دات ماتریس۷ رنگ EB9

8000000در صنایع نوین ایران