برد رسپبری پای مدل Pico

از ۱۵۶٫۰۰۰ تومان تا ۳۵۰٫۰۰۰ تومان