کباب پز ۱۴ سیخ بدون دود ایستاده اتومات آپارتمانی

از ۱٫۵۸۶٫۵۰۰ تومان تا ۱٫۷۴۹٫۰۰۰ تومان