پرده حریر برسل مدل ndسایز 280 × 300 سانتی متر

بدون قیمت

فروشنده‌ها

مشخصات محصول

ساختار پرده
ساده

ویژگی‌های نظافتی
قابلیت نظافت آسان
نمایش تمام مشخصات