رنگ موی بلوند نسکافه ای متوسط پالمور شماره ۷٫۸

بدون قیمت

فروشنده‌ها