کابل افزایش طول USB Knet Plus 1.5m

بدون قیمت

فروشنده‌ها

مشخصات محصول

نوع اتصال
فیزیکی

نوع رابط
USB
نمایش تمام مشخصات