فوم پلی اتیلن رولی

بدون قیمت

فروشنده‌ها

مشخصات محصول

ابعاد
نامعلوم

ضخامت
1 میلیمتر, 2 میلیمتر, 3 میلیمتر, 4 میلیمتر, 5 میلیمتر, 6 میلیمتر, 8 میلیمتر, 10 میلیمتر, 12 میلیمتر, 13 میلیمتر, 15 میلیمتر, 20 میلیمتر, 25 میلیمتر, 30 میلیمتر, 35 میلیمتر
نمایش تمام مشخصات