خشاب و سوزن سیم کارت NOOSY

بدون قیمت

فروشنده‌ها

مشخصات محصول

خشاب استاندارد
بله

خشاب میکرو
بله
نمایش تمام مشخصات